അവളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗകവാടം

Photobucket
 കിനാക്കള്‍ക്ക് ചിറകു
മുളച്ചപ്പോള്‍ അവള്‍ 
ചിത്രശലഭം  കണക്കെ 
പാറി പാറി നടന്നു .

അഞ്ജതയോടെയെങ്കിലും 
സ്വസൌന്ദര്യത്തില്‍ 
അഹങ്കരിച്ചവള്‍,
കാലമെന്ന കാലനെ മറന്നു .

ആകാശത്തേക്ക് ദ്രിഷ്ട്ടി 
പായിച്ചവള്‍ വിശ്വസിച്ചു 
അവള്‍ക്കായി സ്വര്‍ഗകവാടം 
തുറക്കപെട്ടിരിക്കുന്നുയെന്ന് .

വികാരതരളിതയായി 
മറ്റാരെയും  ഗൌനിക്കാതെ 
മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ 
കുതിച്ചു അവിടെക്കെത്താന്‍.

തന്റെ ചിറകിന്‍ 
ന്യുനതകള്‍ മറന്നു 
തന്റെ പരിമിതികള്‍ 
ലംഘിച്ചവള്‍ .

പലതും മോഹിച്ചും 
വേദനകള്‍ സഹിച്ചും 
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നെയിതും 
അവള്‍ ലക്ഷ്യസ്ഥാനതെത്തി .

അപ്പോള്‍ മാത്രമായിരുന്നു 
ആ കവാടം വെറും 
മേഘ പാളിയായിരുന്നെന്ന  
 സത്യമവളെ ഉണര്‍ത്തിയത്.

സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ചിന്നിച്ചിതറി 
ഹൃദയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു 
വേദനയാല്‍ പിടഞ്ഞു 
പാവം ചിറകറ്റ് താഴെ വീണു.

ഒരു പുഴുവിനെ പോല്‍ 
കുറച്ചിഴഞ്ഞവള്‍.
ഒന്ന് ഞെരുങ്ങി 
പിന്നെ സ്വയം വിങ്ങി !
Photobucket
തന്നെ  സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ 
കാണിച്ച്  വഞ്ചിച്ച
ആ സ്നേഹാംബരത്തെ 
നോക്കി കണ്ണുനീര്‍ പൊഴിച്ചവള്‍ !

നയനങ്ങള്‍   മെല്ലെ ചിമ്മി ,
ഇനിയൊരിക്കലും തുറക്കാത്ത 
ആ കണ്‍കളില്‍ കണ്ണുനീര്‍ 
തുള്ളികള്‍ വറ്റാതെ നിന്നു.

അവ ചിറകു മുളച്ച ആ 
ദിനത്തെ പഴിക്കുണ്ടായിരിക്കാം
സ്വപ്നങ്ങള്‍ നെയ്ത 
നിമിഷങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടാകാം!

അവള്‍ തന്‍ ചിറകുകള്‍ 
അവളിലെ സഫലമാകാ 
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ പോല്‍ 
കാറ്റില്‍ പാറി പറക്കുന്നുയിന്നും ,

യാഥാര്‍ത്യത്തിന്‍ 
ആത്മാര്താഥതന്‍ 
മറ്റൊരു സ്വര്‍ഗ്ഗകവാടം 
തേടി അലയും പോല്‍ !!!     


 [2003]