ജീവിതം പൂരപ്പറമ്പ്


 മഷികണ്‍കളിലെ
കരിമഷിയിളകി.
നെറ്റിയില്‍ ചാര്‍ത്തിയ 
കുകുമം ഇറ്റിറ്റു വീഴവെ...
മനസ്സിലെ കദനം
പേമാരിയെ പോല്‍ -
Photobucket
കാറില്ലാത്ത മാനത്തും 
നിറങ്ങളില്ലാ മഴവില്ലിന്‍ 
ശീലുകള്‍ വിണ്ടു കീറി !!!  
ആരുടെയോ മനോവേദനതന്‍ 
ഗര്‍ജ്ജനത്താല്‍ ഇടിവെട്ടി;
Photobucket
എല്ലാം പൂരപറമ്പ് കണക്കെ 
ചിന്നി ചിതറി കിടക്കവേ
നിന്നില്‍ നിന്നൊഴിഞ്ഞു 
പോയത് ആനന്ദത്തിമര്‍പ്പില്‍ 
ആര്‍ത്താടിയ സ്വയം 
മറന്ന ദിനങ്ങള്‍ !!!
Photobucket
[2003]