നല്ല ചോദ്യ ചിഹ്നം

എല്ലാ ദിനവും 
എനിക്കിന്നൊരുപോല്‍
ഉണരുന്നത്  
വീണ്ടും കരഞ്ഞു
തളര്‍ന്നുറങ്ങാന്‍!
കൊതിക്കുന്നു പലതും 
കൊതിപ്പിക്കുന്നു പലരും!
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയാല്‍
ഞാനിന്നറിയുന്നു; 
 ജീവിതം പലപ്പോഴും 
ഒരു നല്ല ചോദ്യ ചിഹ്നം
ഉത്തരമില്ലാ പ്രഹേളിക!!!
***********************************
                                                                [എഴുതിയത് 2001-ല്‍,
ചിത്രം കടപ്പാട് :ഗൂഗിള്‍  ]